დიდთა ხეთა მოერევის, მცირე დასწვავს ნაპერწკალი
შოთა რუსთაველი


თუჯის ღუმელი SDS 107

ღუმელი ქურა ლოტუსი

თუჯის ღუმელი SDS 110

დასაფასოვებელი დანადგარები

თუჯის ღუმელი SDS 109

ღუმელი ვარდი

თუჯის ღუმელი SDS 118

თუჯის ღუმელი SDS 106

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E