ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


ღუმელი ვარდი ქურით

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

ღუმელი ტროა

მერხები

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

ღუმელი ფოკუსი

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

ღუმელი ვარდი

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

ღუმელი ქურა ლოტუსი