ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


თუჯის ღუმელი SDS 101

თუჯის ღუმელი SDS 106

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

ღუმელი ვარდი

თუჯის ღუმელი SDS 109

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

ღუმელი ქურა ლოტუსი

თუჯის ღუმელი SDS 110

თუჯის ღუმელი SDS 107

ღუმელი ტროა

თუჯის ღუმელი SDS 105