ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

მერხები

ღუმელი ვარდი

ღუმელი ვარდი ქურით

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

ღუმელი ტროა

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

თუჯის ბუხარი

ღუმელი ქურა ლოტუსი

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია