ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

ღუმელი ვარდი ქურით

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

ღუმელი ტროა

თუჯის ბუხარი

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

ღუმელი ქურა ლოტუსი

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

მერხები