დიდთა ხეთა მოერევის, მცირე დასწვავს ნაპერწკალი
შოთა რუსთაველი


თუჯის ღუმელი SDS 101

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

დასაფასოვებელი დანადგარები

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

ღუმელი ტროა

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია

ღუმელი ფოკუსი

თუჯის ღუმელი SDS 106

თუჯის ღუმელი SDS 109

თუჯის ღუმელი SDS 107

ღუმელი ვარდი ქურით