ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


ღუმელი ფოკუსი

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

ღუმელი ვარდი ქურით

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

მერხები

ღუმელი ვარდი

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

ღუმელი ტროა

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე