ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

ღუმელი ფოკუსი

თუჯის ბუხარი

ღუმელი ტროა

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

ღუმელი ვარდი ქურით

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

მერხები

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია

ღუმელი ქურა ლოტუსი

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე