ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


ღუმელი ვარდი

თუჯის ბუხარი

ღუმელი ქურა ლოტუსი

მერხები

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

ღუმელი ვარდი ქურით

ღუმელი ფოკუსი

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია