ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

ღუმელი ქურა ლოტუსი

ღუმელი ფოკუსი

თუჯის ბუხარი

მერხები

ღუმელი ვარდი ქურით

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

ღუმელი ვარდი

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

ღუმელი ტროა