ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


მერხები

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

ღუმელი ქურა ლოტუსი

ღუმელი ტროა

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

ღუმელი ვარდი

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

ღუმელი ფოკუსი

თუჯის ბუხარი

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

ღუმელი ვარდი ქურით