ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


ღუმელი ქურა ლოტუსი

თუჯის ღუმელი SDS 118

თუჯის ღუმელი SDS 109

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

ღუმელი ტროა

დასაფასოვებელი დანადგარები

თუჯის ღუმელი SDS 106

თუჯის ღუმელი SDS 107

ღუმელი ფოკუსი

ღუმელი ვარდი

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

თუჯის ღუმელი SDS 105