დიდთა ხეთა მოერევის, მცირე დასწვავს ნაპერწკალი
შოთა რუსთაველი


თუჯის ღუმელი SDS 106

თუჯის ღუმელი SDS 118

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

ღუმელი ვარდი ქურით

ღუმელი ვარდი

ღუმელი ფოკუსი

თუჯის ღუმელი SDS 105

ღუმელი ტროა

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K