ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.
შოთა რუსთაველი


თუჯის ღუმელი SDS 110

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S

თუჯის ღუმელი SDS 118

ღუმელი ტროა

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი ზუმრუტი სერია

ორთქლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე

ღუმელი ფოკუსი

მერხები

თუჯის ღუმელი SDS 109

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია K

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია