დიდთა ხეთა მოერევის, მცირე დასწვავს ნაპერწკალი
შოთა რუსთაველი


თუჯის ღუმელი SDS 107

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია E

დასაფასოვებელი დანადგარები

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი G სერია

თუჯის ღუმელი SDS 109

ღუმელი ქურა ლოტუსი

ღუმელი ვარდი ქურით

ღუმელი ვარდი

მყარი საწვავის ცხელი წყლის ქვაბი TRM სერია

თუჯის ღუმელი SDS 105

ღუმელი ტროა

მყარი საწვავის ორთქლის ქვაბი სერია S